Garancija

 

Sigurna kupovina

GARANTNI ROK ZA SVE MOBILNE TELEFONE I TABLETE U NAŠOJ PONUDI JE 2(dve) GODINE, OSIM UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO. 

Mobillwood se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od distributera. Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je, pri predaji artikla na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, NE OŠTEĆENU ambalažu, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (PRIJEMNICA NA SERVIS - REVERS). Mobillwood se obavezuje da Vam obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis. Jedan primerak reversa zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda REVERS našem odgovornom licu u prodavnici - u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Mobillwood-a, već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. Mobillwood ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

TROŠKOVE NASTALE TRANSPORTOM PROIZVODA DO LOKACIJE NAŠE PRODAVNICE KAO I PONOVNO SLANJE POPRAVLJENOG ILI ZAMENJENOG ARTIKLA NA ADRESU KUPCA, SNOSI KUPAC.

GARANCIJA NE POKRIVA NEDOSTATKE, OŠTEĆENJA I KVAROVE NASTALE NEPRAVILNIM I NESTRUČNIM RUKOVANJEM PROIZVODOM. U NEPRAVILNO RUKOVANJE SU UKLJUČENI I PROPUSTI POPUT SPAJANJA UREĐAJA NA IZVORE ENERGIJE KOJI NISU PROPISANI UPUTSTVOM ZA RUKOVANJE KAO I KORIŠĆENJE UREĐAJA U NEPREDVIĐENIM USLOVIMA I PROSTORIMA. PRAVO NA GARANCIJU KUPAC GUBI I U SLUČAJU NEOVLAŠĆENOG POPRAVLJANJA UREĐAJA KAO I POPRAVLJANJEM OD STRANE TREĆEG LICA KOJE NIJE OVLAŠĆENO OD STRANE DAVAOCA GARANCIJE ILI PROIZVOĐAČA.

SVAKI PROIZVOD KOJI SE KUPI U MOBILLWOOD PRODAVNICI OBELEŽEN JE SERIJSKIM BROJEM KOJI JE UNET U NAŠU BAZU I NA OSNOVU KOGA SE VRŠI IDENTIFIKACIJA PROIZVODA.

MOBILLWOOD NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA PODATKE NA RAČUNARU,HARD DISKU ILI BILO KOM DRUGOM UREĐAJU KOJI SLUŽI ZA SMEŠTANJE PODATAKA.

Mobillwood ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

Mobillwood se obavezuje da će najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije obavestiti kupca o mogućem rešenju u skladu sa članom 58. Stav 2 Zakona o zaštiti potoršača.

Mobillwood se obavezuje da će svaki artikal koji je predat na servis a čija garancija nije rešena u primerenom roku (Zakon o zaštiti potrošača, Član 54) zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu će biti vraćen novac u iznosu trenutne vrednosti datog proizvoda.

Mobillwood je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja. (Zakon o zaštiti potrošača, Član 58)

Ukoliko se proizvodi kupuju preko našeg sajta i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da vrati proizvod bez ikakvog objašnjenja i zahteva povraćaj novca, u roku od 14 dana od dana preuzimanja proizvoda. Troškove isporuke u ovom slučaju snosi kupac. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti NE upotrebljavan. Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Proizvodi iz našeg asortimana koji spadaju u kategoriju potrošnog materijala i vode se kao potrošna roba imaju garanciju od 6 (šest) meseci (sve vrste baterija, punjača i slušalica).

Garancija se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.

Mobillwood se obavezje da će kupca obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana nakon izvšenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od ovlašćenog servisa. Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme iz našeg servisa najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Mobillwood ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod će biti predat na recikliranje.


Garanciju nije moguće ostvariti u sledećim slučajevima:*

1. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled transporta nakon naše isporuke.
2. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilne montaže.
3. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled nepravilnog održavanja.
4. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara.
5. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.)
6. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled ishabanosti samog uredjaja.
7. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo zato što se kupac nije pridržavao proizvodjačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda.
8. Ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala.
9. Bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom kupca.

*NAVEDENE ODREDBE SU IZVEDENE IZ UOBIČAJENIH SVETSKIH I DOMAĆIH GARANTNIH NORMI KOJE ĆE BITI PRIMENJENE I U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA KOJI NISU EKSPLICITNO NAVEDENI U OVOM TEKSTU

VAŽNO:

  • Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog prizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije neće biti prihvaćene.

  • Kupac je dužan da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je obavezno koristi pri svakom internem i eksternom transportu.

  • Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite da li su obezbedjeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

  • Mobillwood će svim svojim kapacitetima pokušati da što je moguće više skrati vreme trajanja servisa

  • Mobillwood će, kada god je to moguće, dati zamenski uredjaj na korišćenje kupcu za vreme trajanja servisa proizvoda na reklamaciji

Sve dodatne informacije vezane za servis i garanciju možete dobiti pozivajući naš telefon +381 11 30 88 666 svakog radnog dana od 9h do 20h ili slanjem poruke na e-mail: office@mobillwood.com

 

Informacije

25. februar 2018.

Premijera Samsung S9

PREDSTAVLJEN JE NOVI GALAXY S9: Samsung konačno otkrio specifikacije, evo sa čime žele skinuti iPhone X sa trona…

31. decembar 2017.

Srećna 2018. godina

Želimo Vam puno lepih trenutaka u 2018. godini. Budite srećni, zdravi i nasmejani! Srećna Nova godina!

01. mart 2017.

Povratak legende: Nova Nokia 3310

Povratak legende: Konačno predstavljena nova Nokia 3310

01. oktobar 2014.

Samsung Galaxy Note 4

Uživajte u kristalno jasnim slikama izvan granica ljudskog oka. Uskoro...

Arhiva ...