TAX FREE

 

Uslovi kupovine i povraćaja PDV-a za strane državljane:

 • Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom plaćanja robe u prodavnici u tri primerka

 • Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povraćaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4.

 • Prilikom plaćanja robe, kupac plaća iznos u celosti, tj. sa uračunatim pdv-om

 • Kupac je obavezan da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini.

 • U vremenskom periodu od šest meseci, kupac, ukoliko želi da povrati pdv, mora ući u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina, prodavac će vratiti novac za celokupni iznos pdv-a.

 

USLOVI KUPOVINE I POVRAĆAJA PDV-A ZA DIPLOMATSKO / KONZULRANA PREDSTAVNIŠTVA I MEĐUNARODNE ORAGANIZACIJE:

 • SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije

 • Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza

 • Ovlašćenje osoba za nabavku robe

 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

 • Kupcu se prilikom plaćanja robe, odbija pdv ukoliko ima gore navedena dokumenta

 • Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)

 • PPO-PDV obrazac overen od strane firme

 • Preuzimanje dokumenta: Obrazac REF 4

 

 

How to purchase and payment for foreign nationals:

 • It's a form REF4 that the customer receives when purchasing goods in a shop in three copies.

 • REF4 Form is intended for printing forms for tax refunds for foreign buyers.

 • When paying for goods, the buyer paid the amount in full (including VAT).

 • The buyer is obliged to when crossing the border or departure from our country certify REF4 form at the customs.

 • In the period of six months, if the buyer wants to recover the VAT, must enter the country, bring a certified copy of 1 (1 copy retains the customs, the other is for the buyer) in the store where shopping is done.

 • Seller will refund the entire amount of VAT.

 

FOR DIPLOMATIC / CONSULAR OFFICE AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IS REQUIRED:

 • SNPDV form-fit certified by the embassy or international organization.

 • Confirmation of reciprocity on the liberation of VAT and excise.

 • Authorization of the person for the procurement of goods.

 • Kopija lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

 • ID card and a copy of the person authorized to purchase.

 • When paying for goods, the buyer with the documents mentioned above, the goods are charged VAT free.

 • Certificate of Tax exemptions for VAT payers, which carry traffic of goods or services, or import of goods with tax release (for international contracts).

 • PPO-VAT form stamped by the company.

 • File download: Obrazac REF 4

 

Informacije

25. februar 2018.

Premijera Samsung S9

PREDSTAVLJEN JE NOVI GALAXY S9: Samsung konačno otkrio specifikacije, evo sa čime žele skinuti iPhone X sa trona…

31. decembar 2017.

Srećna 2018. godina

Želimo Vam puno lepih trenutaka u 2018. godini. Budite srećni, zdravi i nasmejani! Srećna Nova godina!

01. mart 2017.

Povratak legende: Nova Nokia 3310

Povratak legende: Konačno predstavljena nova Nokia 3310

01. oktobar 2014.

Samsung Galaxy Note 4

Uživajte u kristalno jasnim slikama izvan granica ljudskog oka. Uskoro...

Arhiva ...